van gastransitie
naar gastransitie 
2
verbonden door 
uitdaging
‘We moeten kijken
hoe we de bestaande
gasinfrastructuur
slim kunnen
hergebruiken’
‘Als je buiten het 
50-kilometerbordje
woonde, kwam je
niet in aanmerking
voor gas’

verbonden door
uitdaging

De ontdekking van de gasbel in Slochteren luidde het begin in van nieuwe welvaart in het naoorlogse Nederland. Het gasveld werd becijferd als een van de grootste ter wereld en zorgde voor een energierevolutie in Europa. Bijna zestig jaar later staan we voor een nieuwe uitdaging, nu klimaatverandering en aardbevingen vragen om een andere kijk op aardgaswinning. Drikus van den Essenburg, oud-bedrijfsleider bij Visser & Smit Hanab, en Ulco Vermeulen, lid Raad van Bestuur bij Gasunie, blikken terug én vooruit op ‘hun’ gastransitie.

Ulco Vermeulen denkt vanuit zijn positie als lid van de Raad van Bestuur en directeur Business Development bij Gasunie na over een toekomst zónder het Groningse aardgas. Op de dijk in Eemshaven deelt hij met de hypermoderne Magnum energiecentrale op de achtergrond zijn optimistische visie op een CO2-vrije energievoorziening.

Drikus van den Essenburg neemt ons mee in zijn 48-jarige loopbaan bij Visser & Smit Hanab. Een loopbaan die nauw verweven is met de introductie van aardgas in Nederland. Als uitvoerder en later bedrijfsleider was hij verantwoordelijk voor de aanleg van distributieleidingen vanaf de regionale gasontvangststations tot aan de voordeur. Missie: de ‘nieuwe’ brandstof toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.

135.000 kilometer
gasleidingen 
in Nederland

Het Nederlandse gasnetwerk bestaat uit meer dan 135.000 kilometer aan gasleidingen. Circa 12.500 kilometer hiervan is het hoofdtransportnet van Gasunie Transport Services (GTS), die het gas onder druk van maximaal 67 bar naar de 1.100 regionale gasontvangststations transporteert. Hier nemen de regionale netbeheerders het over: ze verlagen de druk tot uiteindelijk 30 millibar en zorgen voor de distributie naar de eindverbruikers.

van gastransitie
naar gastransitie 
2
verbonden door 
uitdaging
‘We moeten kijken
hoe we de bestaande
gasinfrastructuur
slim kunnen
hergebruiken’

Ulco Vermeulen denkt vanuit zijn positie als lid van de Raad van Bestuur en directeur Business Development bij Gasunie na over een toekomst zónder het Groningse aardgas. Op de dijk in Eemshaven deelt hij met de hypermoderne Magnum energiecentrale op de achtergrond zijn optimistische visie op een CO2-vrije energievoorziening.

‘Als je buiten het 
50-kilometerbordje
woonde, kwam je
niet in aanmerking
voor gas’

Drikus van den Essenburg neemt ons mee in zijn 48-jarige loopbaan bij Visser & Smit Hanab. Een loopbaan die nauw verweven is met de introductie van aardgas in Nederland. Als uitvoerder en later bedrijfsleider was hij verantwoordelijk voor de aanleg van distributieleidingen vanaf de regionale gasontvangststations tot aan de voordeur. Missie: de ‘nieuwe’ brandstof toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.

verbonden door
uitdaging

De ontdekking van de gasbel in Slochteren luidde het begin in van nieuwe welvaart in het naoorlogse Nederland. Het gasveld werd becijferd als een van de grootste ter wereld en zorgde voor een energierevolutie in Europa. Bijna zestig jaar later staan we voor een nieuwe uitdaging, nu klimaatverandering en aardbevingen vragen om een andere kijk op aardgaswinning. Drikus van den Essenburg, oud-bedrijfsleider bij Visser & Smit Hanab, en Ulco Vermeulen, lid Raad van Bestuur bij Gasunie, blikken terug én vooruit op ‘hun’ gastransitie.

135.000 kilometer
gasleidingen 
in Nederland

Het Nederlandse gasnetwerk bestaat uit meer dan 135.000 kilometer aan gasleidingen. Circa 12.500 kilometer hiervan is het hoofdtransportnet van Gasunie Transport Services (GTS), die het gas onder druk van maximaal 67 bar naar de 1.100 regionale gasontvangststations transporteert. Hier nemen de regionale netbeheerders het over: ze verlagen de druk tot uiteindelijk 30 millibar en zorgen voor de distributie naar de eindverbruikers.

Verbindingen waar je energie van krijgt


Welkom op het platform bijzondereverbindingen.nl. Visser & Smit Hanab is al 150 jaar specialist in de aanleg van cruciale infrastructuur voor water, gas en elektriciteit. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners. Onze kabels en leidingen vormen daarbij vaak letterlijk de verbinding tussen uitdaging en oplossing, tussen kleine initiatieven en grote bewegingen, tussen vakmanschap en innovatiekracht. Op dit speciale platform zetten we deze verbindingen in het spotlicht. Omdat ze bijzonder zijn én omdat ze energie geven.

Klik op de cases om ze nu te bekijken.
Volledig scherm