van een stabiel elektriciteitsnet
tot balans met de omgeving
3
verbonden door 
evenwicht
We moeten constant
bijsturen om
de balans op het 
elektriciteitsnetwerk
te bewaken
Bij ondergrondse
tracés is goed
contact met de

omgeving cruciaal

verbonden door
evenwicht

Visser & Smit Hanab en elektriciteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We bouwen netwerken voor laagspanning, middenspanning en hoogspanning, maar realiseren ook distributienetwerken en huisaansluitingen. Voor de Randstad 380kV Noordring, een nieuwe 60 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk, nam Visser & Smit Hanab een groot deel voor zijn rekening. Sjouke Bootsma, Senior Manager Large Projects bij TenneT en hoofduitvoerder Ton Koster van V&SH vertellen over hun gemeenschappelijke uitdagingen in 'verbonden door evenwicht'.

Als manager grote projecten bij TenneT speelt Sjouke Bootsma een belangrijke rol in het beheer en vernieuwen van ons nationale hoogspanningsnet. Maar waar vijftien jaar geleden de energiemarkt nog zeer overzichtelijk was, ziet die er vandaag de dag heel anders uit. Vooral de opmars van duurzame energie heeft grote impact op het netwerk en de balanshuishouding. Bootsma neemt ons mee in een wereld van transitie, transport en het bewaken van de netbalans. 

Als er één gemeenschappelijke deler in het cv van Ton Koster is, dan is het hoogspanning. In zijn veertig jaar bij Visser & Smit Hanab was hij hoogspanningsmonteur, meewerkend voorman, uitvoerder en hoofduitvoerder. Bij de aanleg van het nieuwe hoogspanningsnet Randstad 380kV overzag hij de ondergrondse boring onder het Noordzeekanaal. Hij vertelt hoe je zo’n ingreep in evenwicht met de bestaande omgeving doet. 

22.500 kilometer
hoogspanningsverbinding
voor 41 miljoen mensen

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. Het bedrijf transporteert elektriciteit op 110.000 Volt en hoger, en is verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening van 41 miljoen mensen. De netbeheerder is goed voor 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in heel Europa. Het nieuwe hoogspanningsnet Randstad 380kV Noord wordt omhoog gehouden door 151 wintrackmasten, waarvan de hoogste 80 meter is. Op plekken met belangrijke bestaande infrastructuur gaat de Randstad 380kV Noord ondergronds, bijvoorbeeld langs de Polderbaan bij Schiphol en het onder het Noordzeekanaal. Daar liggen de kabels op een diepte van 34 meter, in een kabelbed van 25 meter breed.

van een stabiel elektriciteitsnet
tot balans met de omgeving
3
verbonden door 
evenwicht
We moeten constant
bijsturen om
de balans op het 
elektriciteitsnetwerk
te bewaken

Als manager grote projecten bij TenneT speelt Sjouke Bootsma een belangrijke rol in het beheer en vernieuwen van ons nationale hoogspanningsnet. Maar waar vijftien jaar geleden de energiemarkt nog zeer overzichtelijk was, ziet die er vandaag de dag heel anders uit. Vooral de opmars van duurzame energie heeft grote impact op het netwerk en de balanshuishouding. Bootsma neemt ons mee in een wereld van transitie, transport en het bewaken van de netbalans. 

Bij ondergrondse
tracés is goed
contact met de

omgeving cruciaal

Als er één gemeenschappelijke deler in het cv van Ton Koster is, dan is het hoogspanning. In zijn veertig jaar bij Visser & Smit Hanab was hij hoogspanningsmonteur, meewerkend voorman, uitvoerder en hoofduitvoerder. Bij de aanleg van het nieuwe hoogspanningsnet Randstad 380kV overzag hij de ondergrondse boring onder het Noordzeekanaal. Hij vertelt hoe je zo’n ingreep in evenwicht met de bestaande omgeving doet. 

verbonden door
evenwicht

Visser & Smit Hanab en elektriciteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We bouwen netwerken voor laagspanning, middenspanning en hoogspanning, maar realiseren ook distributienetwerken en huisaansluitingen. Voor de Randstad 380kV Noordring, een nieuwe 60 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk, nam Visser & Smit Hanab een groot deel voor zijn rekening. Sjouke Bootsma, Senior Manager Large Projects bij TenneT en hoofduitvoerder Ton Koster van V&SH vertellen over hun gemeenschappelijke uitdagingen in 'verbonden door evenwicht'.

22.500 kilometer 
hoogspannings-
verbinding 
voor 41 miljoen 
mensen

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. Het bedrijf transporteert elektriciteit op 110.000 Volt en hoger, en is verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening van 41 miljoen mensen. De netbeheerder is goed voor 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in heel Europa. Het nieuwe hoogspanningsnet Randstad 380kV Noord wordt omhoog gehouden door 151 wintrackmasten, waarvan de hoogste 80 meter is. Op plekken met belangrijke bestaande infrastructuur gaat de Randstad 380kV Noord ondergronds, bijvoorbeeld langs de Polderbaan bij Schiphol en het onder het Noordzeekanaal. Daar liggen de kabels op een diepte van 34 meter, in een kabelbed van 25 meter breed.

Verbindingen waar je energie van krijgt


Welkom op het platform bijzondereverbindingen.nl. Visser & Smit Hanab is al 150 jaar specialist in de aanleg van cruciale infrastructuur voor water, gas en elektriciteit. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners. Onze kabels en leidingen vormen daarbij vaak letterlijk de verbinding tussen uitdaging en oplossing, tussen kleine initiatieven en grote bewegingen, tussen vakmanschap en innovatiekracht. Op dit speciale platform zetten we deze verbindingen in het spotlicht. Omdat ze bijzonder zijn én omdat ze energie geven.

Klik op de cases om ze nu te bekijken.
Volledig scherm